Velkommen til Dancing Boots Horsens hjemmeside

Dancing Boots Horsens tager højde for Covid19 og følger myndighedernes anbefaling og retningslinjer.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling hos Dancing Boots Horsens

Mandag den 23. august 2021 kl. 18.30 i Bankager hallens Cafeteria (bag ved skolen)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller

3. Bestyrelsens beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg til bestyrelsen samt to suppleanter:

Formand: Tanja Holt Møller – på valg , modtager genvalg.

Næstformand: Annette Naldahl – ikke på valg

Kasserer: Gitte Skyt Pedersen – ikke på valg

Sekretær: Anita Nielsen – på valg, modtager genvalg

.Bestyrelsesmedlem: Elita – ikke på valg

Suppleanter: Valg af to suppleanter.

8. Valg af revisor:

8a. Valg af revisorsuppleant:

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen, d.v.s. senest 9. august 2021.

Vedtægter kan printes fra klubbens hjemmeside.

Da det er et krav at vi skal se Corona pas, beder vi jer have det klar ved ankomst.

Der vil blive lidt at spise og drikke, så derfor er tilmelding nødvendig.

Tilmelding senest den 16. august, tilmelding til Tanja på nedenstående mailadresse.

Venlig hilsen/bestyrelsen

Formand Tanja Holt Møller

Mailadresse: tanjamoller@live.dk

Vi danser hovedsageligt til countrymusik på alle holdene.

Kontingent . Alle betaler klub kontingent på 250,- kr. pr. år Undervisnings afgift er 545,- kr pr.år for medlemmer 18 – 60 år og 275,- kr. pr. år for pensionister uanset alder samt unge under 18 år. Kontingent for passive medlemmer 100,- kr. Passive medlemmer har ingen stemmeret.

Hvor bor vi